Medicatie

Eerst en vooral willen we benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet thuishoort op school.
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv. omdat de antibioticakuur nog niet afgelopen is of omdat de leerling langdurig behandeld wordt.
Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren – volgende regels in acht te nemen:

- Wanneer een kind medicatie dient te nemen, maar de lessen mag bijwonen, moeten de ouders onderstaande gegevens aan de school bezorgen.
- Het geniet de voorkeur dat de voorschrijvende arts het attest ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt.
- Medicijnen dienen in de originele verpakking en voorzien van de bijsluiter aan de leerkracht overhandigd worden. Losgeknipte pilletjes in niet-originele verpakking zullen niet toegediend worden.

Bedankt voor de medewerking.

 

Modelbrief medicatie